נזקי כספית, אמלגם

ש לציין שהחריגות הגבוהות ביותר נמדדו בקידוח סתימות ישנות. יתרה מכן, בשנת 2002 פורסמה עבודה שבדקה 180 רופאי שיניים, ומצאה רמות כספית שעולה על הרמה המומלצת ע”י ה – Health and Safety Executive’s. חוקרים נוספים ערכו ניסוי קליני ובמהלכו הוסרו והוחלפו 50 סתימות אמלגם ישנות ותוך כדי כך נעשו מדידות של רמות אדי כספית באזור דרכי נשימה של רופאי שיניים. בחלק מהפעולות נמדדו רמות אדי כספית גבוהות מה TLV בין פי 2 עד פי 15

 

ארגון הבריאות העולמי וה 

FDA 

על אמלגם